2012.04.

Kalendarz tygodniowy 9.4.-15.4.2012

Zamieszczony przez dnia kw. 8, 2012 w 2012.04., AstroPrognoza | 2 komentarze

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: stagnacja, sprecyzowanie własnego stanowiska; uzyskanie jasnego obrazu sytuacji; stare historie i nowe impulsy, zamęt i wątpliwości co do kolejnych kroków, życie z paradoksami

Tematy nadchodzącego tygodnia pod pewnymi względami przypominają te, które dominowały w tygodniu poprzednim. Wiele kwestii wciąż pozostaje otwartych, dlatego tradycyjne podejście do sprawy często nie przyniesie upragnionych lub oczekiwanych rezultatów. W niektórych sferach życia nastąpi wręcz stagnacja i odniesiemy wrażenie, że  utraciliśmy wcześniej zdobyty teren, czas cofnął się i wracamy do punktu wyjścia. Na dodatek niewytłumaczalne logicznie zdarzenia oraz tajemnicze historie mogą wywołać zamęt i niepewność. Jednak na poziomie, który najczęściej pozostaje niedostępny dla świadomości, zachodzi teraz istotna zmiana tendencji. Dotychczas ignorowane, skrywane albo zawoalowane historie zaczną powoli przedostawać się na powierzchnię, przyciągając naszą uwagę.

W zachodzących aktualnie procesach nastąpi zmiana toku myślenia, przy tym wyjdą na jaw – zrazu niezauważenie – nowe, po części zaskakujące aspekty albo powiązania z tematami oraz doświadczeniami z przeszłości. Nadal należy unikać wyciągania przedwczesnych wniosków oraz pochopnego działania – zanim cokolwiek uczynimy, najpierw przystańmy na chwilę. Zwróćmy uwagę na konkretne sytuacje, jakim przyjdzie nam stawić czoła, i w razie konieczności przepracujmy je, nie szukajmy jednak natychmiastowych rozwiązań! Uważnie przyjrzyjmy się także naszym reakcjom i zachodzącym wewnątrz nas procesom – często będą pozbawione związku z realnymi wydarzeniami i osadzone w starych, nieprzepracowanych doświadczeniach. Ci, którzy zdołają teraz zachować spokój i uważność, mogą skorzystać z okazji, aby dostrzec rozmaite niuanse biegu zdarzeń. Tam, gdzie jest to możliwe, nawet pozorna bezczynność przyniesie ostatecznie owocne rezultaty. Z astrologicznych konfiguracji skorzystają wszyscy, którzy nie dają się łatwo zapędzić w kozi róg, mają cierpliwość i wewnętrzną siłę. Takie osoby mogą dokonać ważnych wglądów, a nawet dotrzeć do sedna jakiegoś istniejącego od dawna problemu. Jakość czasu wspiera również ludzi, którzy w sposób trzeźwy i rzeczowy dbają o  wszelkie sprawy do załatwienia. Zróbcie teraz porządki, pozbądźcie się bagażu przeszłości i postarajcie rozeznać w sytuacji. Energie sprzyjają też sprecyzowaniu własnego stanowiska oraz wszelkim działaniom mającym na celu oddzielenie rzeczy pożytecznych i potrzebnych od tego, co zbędne, niepotrzebne, a nawet obciążające. Nadchodzące dni będą trudne przede wszystkim dla ludzi dynamicznych i aktywnych, dla których głównym punktem odniesienia są własne czyny i sukcesy. Możecie odnieść wrażenie, że dotychczasowe recepty na życie przestały działać, zaś próby wymuszenia czegoś wolą czy siłą spalają na panewce albo jeszcze bardziej pogarszają sytuację.

Jeśli idzie o konkretny, wydarzeniowy poziom, to w tych dniach na pierwszy plan wysuną się następujące zagadnienia: środowisko, kwestie społeczne i zdrowie, władza, agresja i traumatyczne doświadczenia, gospodarka i handel, formy partnerstwa i umowy. We wszystkich wymienionych dziedzinach należy oczekiwać istotnych wydarzeń. Na poziomie osobistym w centrum uwagi znajdą się wszelkiego rodzaju procesy ozdrowieńcze (psychiczne, fizyczne, duchowe; dotyczące zarówno naszego własnego życia, jak i tematu związków). Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach – zanim dojdzie do przełomu oraz uleczenia – może nastąpić pogorszenie, to znaczy zapaść lub eskalacja problemu i wyjdą na jaw wszystkie stare rany. Tutaj również obowiązuje zasada niewyciągania pochopnych wniosków, ponieważ wiele rzeczy de facto wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje.

Wyżej opisane tematy i procesy zaczną wywierać istotny wpływ już w PONIEDZIAŁEK wielkanocny (9.4.) oraz we WTOREK (10.4.). Potrzeba działania, parcia do przodu i reorientacji będzie kontrastować z doświadczeniami, które utrudnią nam właściwą ocenę sytuacji. Tajemnicze incydenty oraz nieoczekiwane reakcje spowodują zamieszanie, wywołają strach, frustrację albo złość. W miarę możliwości trzymajcie kurs, zaufajcie wewnętrznemu głosowi oraz temu, co uważacie za prawdziwe i słuszne. Bądźcie wierni swoim wartościom, ale nie dajcie się wciągnąć w dyskusje dotyczące kwestii fundamentalnych albo skłonić do przedwczesnych interwencji. Celowo poszukajcie tematów i takiego pola działania, które pozwoli Wam wykorzystać te silne energie – mogą to być prace w ogródku, wiosenne porządki, intensywny trening czy roztrząsanie skomplikowanych, filozoficznych problemów. [Księżyc w Strzelcu: w kwadraturze do Marsa 3°47 Panny; w opozycji do Wenus 5°42 Bliźniąt]

W ŚRODĘ (11.4.) warto zająć się zasadniczymi pytaniami i kwestiami dotyczącymi przyszłości; oczywiście pamiętajmy o tym, że pomysły i wizje, jakie się teraz pojawią, jeszcze nie dojrzały do końca i wymagają później ponownego przerobienia. Ponieważ nadal będzie nas rozpierać energia, warto zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Pod wieczór nastrój zrobi się bardziej poważny, zapragniemy solidnie popracować i doprowadzić naszą sprawę do końca.

CZWARTEK (12.4.) i PIĄTEK (13.4.) przyniosą urozmaicony program, w którym główną rolę odegrają częściowo sprzeczne energie i doświadczenia. Z jednej pojawi się  wyraźna zdolność koncentracji na jednym temacie i chęć dopracowania go, z drugiej łatwiej będzie w nas zasiać niepewność. Przeszłość może nam deptać po piętach w sprawach dotyczących związków oraz wartości, powodując, że z pozoru banalne historie wywołają gwałtowne reakcje. W PIĄTEK rano, patrząc z perspektywy Ziemi, Mars zatrzyma się, a następnie przejdzie do ruchu prostego. Dlatego – pomimo silnego wewnętrznego parcia – tego dnia działanie czy forsowanie własnej woli nastręczy nam nie lada problemów. Najlepiej, jeśli nie dacie wytrącić się z równowagi, lecz świadomie zadbacie o prozaiczne, codzienne sprawy. Niejedna z nich przyniesie Wam rozwiązanie dużych problemów. Możecie również wykorzystać ten czas na poruszenie spraw, które pozostają nierozwiązane w Waszym związku, ale tylko pod warunkiem, że uczynicie to w sposób uważny i ostrożny. Starajcie się zachować możliwie jak największą obiektywność, mówcie otwarcie o własnych bolączkach i cierpliwie wysłuchajcie, co druga strona ma do powiedzenia; jeśli postąpicie według tych wskazówek, to istnieje szansa, że rana, która od dawna się jątrzy, ulegnie stopniowemu zagojeniu. [Księżyc w Koziorożcu; Wenus 7°33 w koniunkcji z Ogonem Smoka]

Podczas WEEKENDU będziemy zaabsorbowani robieniem porządku, tworzeniem struktury oraz rozwiewaniem wątpliwości. Ogarnie nas duża potrzeba wymiany myśli, zechcemy otworzyć się przed drugim człowiekiem i rozmawiać z nim jak równy z równym. W wielu przypadkach na pierwszy plan wysunie się kwestia obowiązków, odpowiedzialności, granic i konsekwencji podjętych w przeszłości działań. Autorytety zostaną przetestowane pod kątem ich kompetencji. Tam, gdzie to możliwe, należy szczerze i otwarcie poruszać tematy, które budzą emocje i wyjaśniać drażliwe kwestie; niewykluczone, że zdołamy teraz stworzyć solidną bazę dla przyszłości. Jednak osoby, które wcześniej nie respektowały swoich ani cudzych granic, teraz będą musiały ponieść konsekwencje takiej postawy. [15.4. Słońce w opozycji do Saturna 26°10; Księżyc w Wodniku]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 2.4.-10.4.2012 (+ poniedziałek wielkanocny)

Zamieszczony przez dnia kw. 1, 2012 w 2012.04., Blog | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: ambiwalencja, niepewność, spauzowanie; co lepsze: działać czy nie działać?; kreatywne podejście do kwestii kryzysu, straty i bólu

Konstelacje nadchodzących dni wyznaczają przejście do następnej fazy. Potrwa ono mniej więcej przez dwa kolejne tygodnie. Ten czas można porównać do zmiany pływów. Nasza postawa w stosunku do wielu spraw nabierze ambiwalentnego charakteru, ogarną nas mieszane uczucia i pojawi się problem z wyznaczeniem konkretnego kierunku działania, w niektórych dziedzinach życia może nawet nastąpić chwilowy zastój albo powstaną sytuacje tymczasowo nierozstrzygalne i niejednoznaczne.

Próby osiągnięcia czegoś przy pomocy wszelkich dostępnych środków doprowadzą do sytuacji patowych albo rozwiązań, które wprawdzie na razie nas zadowolą, lecz za chwilę okażą się zupełnie nieprzydatne. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, nawet wówczas, jeśli wytrwanie w danej sytuacji nie przyjdzie nam łatwo. Dotyczy to zwłaszcza następujących tematów: siła przebicia i konkurencja, komunikacja, media, podróże, transport, umowy, wartości  oraz związki. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że  decyzje podjęte w ww. zakresie albo zawarte umowy w dalszej perspektywie będą bezużyteczne. Również jeśli idzie o kwestie organizacyjne, nie poleca się inwestowania zbyt dużej energii w plany dotyczące przyszłości, ponieważ w tej chwili nie można właściwie ocenić dalszego rozwoju wypadków.

Najlepiej wykorzystać nadchodzący czas na zajęcie się tematami przeszłości. Jeśli jesteście gotowi stawić czoła także nieprzyjemnym, przykrym albo bolesnym doświadczeniom, nie odwrócicie głowy na widok tego, co w efekcie zobaczycie czy zrozumiecie, oraz powstrzymacie się od wydawania przedwczesnych sądów i szukania doraźnych rozwiązań, to macie szansę wyrobić sobie całościowy obraz sytuacji i znaleźć jej głębsze przyczyny.

Ostrożne, uważne postępowanie, a także dbałość o pozorne drobnostki mogą przynieść nieoczekiwane rozwiązanie spraw, które od dawna Was absorbują; niewykluczone, że dostrzeżecie jakąś wcześniej przeoczoną drogę, a początkowo trudne i bolesne doświadczenie koniec końców uwolni Was od ciążącego balastu albo okaże się wybawieniem.
Możecie również wykorzystać ten czas na kuracje przeprowadzenie swojego ciała i psyche albo zrobienie porządków w domu, ogrodzie oraz… własnym życiu. Ogólnie obowiązują następujące zasady: cierpliwość popłaca, mniej znaczy więcej oraz na ostrożności nikt nigdy nie stracił.

Pamiętajcie, aby w nadchodzących dniach od czasu do czasu spauzować i zadać sobie pytanie, co w głębi serca jest dla mnie ważne; bądźcie też gotowi sprawdzić, na ile Wasza aktualna sytuacja życiowa odpowiada tym wewnętrznym ideałom i wizjom. Zaakceptujcie wątpliwości oraz niepewność, jakie się przy okazji pojawią, ale nie pozwólcie, aby odwiodły Was od tego, co uznajecie za słuszne. Zaufajcie swojemu wewnętrznemu głosowi! Na konkretnym poziomie w tym tygodniu musimy liczyć się z niejasnymi, częściowo również chaotycznymi sytuacjami oraz tajemniczymi incydentami. Wiele spraw przyjmie obrót inny od zaplanowanego i nie raz przyjdzie nam wybrać okrężną drogę. Zdarzenia, które początkowo sprawią wrażenie problematycznych, na dłuższą metę mogą jednak okazać się szczęśliwym przypadkiem! Od połowy kwietnia rzeczy zaczną się wyjaśniać i znowu będziemy mogli planować na przyszłość.

Tydzień rozpocznie się raczej miło i przyjemnie. PONIEDZIAŁEK (2.4.) stoi pod znakiem radości życia i zapału do działania. Klimat tego dnia pobudzi również ducha przygody oraz kreatywność. Dlatego energie poniedziałku szczególnie sprzyjają przedsięwzięciom o charakterze twórczym i artystycznym oraz działaniom sprawiającym frajdę, zaś w mniejszym stopniu nadają do zadań wymagających koncentracji oraz precyzji. Cieszcie się wszelkimi przyjemnościami, jakie spotkają Was tego dnia, ale nie przeciągajcie struny i unikajcie nadmiernego ryzyka. [Księżyc w znaku Lwa w kwadraturze do Lilith 11°25, Jowisza 13°36; 3.4. Księżyc w kwadraturze do Wenus 29°56 Byka].

We WTOREK (3.4.) nastrój zacznie stopniowo ulegać zmianie i do głosu dojdą opisane na wstępie tematy. Wtorek i ŚRODĘ (4.4.) zdominują różne i częściowo sprzeczne doświadczenia. Z jednej strony ogarnie nas ogromna potrzeba posprzątania, zapragniemy też zająć się sprawami, które wymagają załatwienia, z drugiej pojawi się skłonność do bujania w obłokach i odbiegania od tematu. Znacznie większych trudności niż zwykle przysporzy nam również jasne i logiczne myślenie. Dlatego uważajcie na błędy i nieporozumienia! W trakcie rozmowy upewniajcie się, że druga strona faktycznie zrozumiała to, co mieliście na myśli. Energie sprzyjają również wszelkim pracom mającym na celu uporządkowanie chaosu, ponadto skorzystają z nich kuracje oczyszczające  i wszelkie formy aktywności służące zdrowiu. Liczcie się z możliwością wystąpienia osobliwych incydentów i bądźcie cierpliwi. [3.4. Wenus wchodzi do znaku Bliźniąt; Księżyc w Pannie w koniunkcji z Marsem 4°20 Panny, w opozycji do Chirona 7°39; Merkury w stacji]

CZWARTEK (5.4.) i PIĄTEK (6.4.) stoją pod znakiem kontaktów oraz wymiany myśli. Kusić będą nas również uroki życia. Najlepiej, jeśli w tych dniach zadbacie o swoje przyjaźnie, spotkacie się z ludźmi, których lubicie, albo zajmiecie sztuką i kulturą. Jakość czasu sprzyja rozmowom o skrywanych tęsknotach i wizjach albo zadawaniu sobie pytań, które od dawna za nami chodzą. Wzrośnie chęć do flirtów, a zakochani mogą się cieszyć nie tylko na romantyczne uniesienia.  Uwaga, pojawi się jednak tendencja do ulegania iluzjom i patrzenia na związek przez pryzmat skrytych nadziei lub lęków. Pamiętajcie, że w tym czasie grozi nam również zamieszanie i niebezpieczeństwo wydawania błędnych osądów. Szczególną ostrożność zaleca się w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wartości. Nie dajcie nakłonić się do wyciągania pochopnych wniosków [Wenus w kwadraturze do Neptuna 2°13; Księżyc w Wadze; Węzły księżycowe w kwadraturze do Chirona]. W Wielki PIĄTEK (7.4.) przypada pełnia – to wspaniała okazja do romantycznych przeżyć, ale w takiej chwili mogą też ożyć niesnaski w związkach.

Wielkanocny WEEKEND (włącznie z PONIEDZIAŁKIEM) przyniesie ze sobą całą gamę rozmaitych doświadczeń. Z jednej strony do głosu dojdą namiętności: szał cudownych uniesień, erotyczne iskrzenie, poczucie spełnienia z drugiej rozczarowanie, zazdrość, żądza zemsty – a często będzie je dzielić od siebie cienka, wręcz niewidzialna granica. Osoby potrafiące sprawnie poruszać się po falach emocji, czeka ekscytujący czas, który ostatecznie przyniesie sporą satysfakcję. Jednak w tych dniach możemy również oczekiwać wybuchów namiętności i gwałtownych scen o mało budującym charakterze. W wielu przypadkach do głosu dojdą od dawna nagromadzone frustracje i dotychczas tłumione lęki oraz wątpliwości. W takich chwilach bądźcie gotowi uważnie obserwować i słuchać. Nie dajcie się jednak nakłonić do zbyt pochopnego wyciągania wniosków. Proces, który obecnie zachodzi, jest znacznie bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W większości przypadków istotną rolę odgrywają treści i wydarzenia z przeszłości. Wykorzystajcie okazję, aby uświadomić sobie, jakie niezałatwione historie ciągną się za Wami niczym ogon. [Księżyc w Skorpionie]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej
Translate »