Prognoza tygodniowa 11–17.9.2017

Zamieszczony przez dnia Wrz 8, 2017

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: kontrowersyjne dyskusje i krytyczne kwestie / ograniczenia / odczuć konsekwencje działania, wziąć na siebie albo scedować na kogoś odpowiedzialność / na nowo zdefiniować związki i współpracę

 

W tym tygodniu na pierwszy plan wysunie się codzienność, naszą uwagę zaabsorbują różne sprawy do załatwienia, kwestie kompetencji i odpowiedzialności. W wielu sferach życia chodzi teraz o to, aby zaprowadzić porządek oraz zyskać jasny obraz sytuacji. Warto zadać sobie pytanie, co jest konieczne, pożyteczne i możliwe do zrealizowania, a z czego lepiej zrezygnować. Oprócz zwykłych codziennych kwestii będą omawiane (niekiedy w burzliwy sposób) tematy dotyczące przyrody, środowiska naturalnego, klimatu czy zdrowia.

Z krytyką spotkają się również projekty społeczne. Tutaj na tapetę powrócą zagadnienia, które były szeroko dyskutowane już w sierpniu, ale potem zniknęły nam z oczu. Mogą pojawić się próby zatajania lub upiększania rzeczywistości, ale również prowokacyjne uwagi i ostra krytyka istniejącego stanu rzeczy. Wszystko, co będzie teraz poruszone, negocjowane, co zadecydujemy bądź zrobimy, może dostarczyć ważnych impulsów na przyszłość.

Na poziomie osobistym to dobry czas, aby nadrobić zaległości albo przeprowadzić trudne rozmowy, które od dawna były odkładane na później. Jeśli w tym przypadku będziecie postępować w sposób konkretny, zdecydowany, ale również ostrożny i trzymać się tego, co wykonalne, to możecie wiele osiągnąć.

 

Słońce kwadratura Saturn


Zgodnie z innym odpowiednikiem w ogniu krzyżowym znajdą się wszelkiego rodzaju autorytety. Ich kompetencje, poczucie rzeczywistości, zdolność i gotowość wzięcia na siebie odpowiedzialności zostaną teraz zweryfikowane i poddane krytycznej ocenie. Niewykluczone, że zakwestionujemy też skutki decyzji, ustaw, regulacji, zadań i objęcia urzędów, które miały miejsce od grudnia ubiegłego roku. Przy tym wyraźnie zobaczymy, kto nie dorósł do swojego stanowiska, pełnionej roli czy zajmowanej pozycji i kogo one przerastają. Jeśli sami piastujecie jakieś ważne stanowisko, jesteście kierownikiem lub przywódcą, to przyjrzyjcie się związanym z tym kompetencjom i obowiązkom. Zadajcie sobie pytanie, czy te faktycznie Wam odpowiadają, są zgodne z Waszym wnętrzem, czy jesteście gotowi ponieść konsekwencje swojej funkcji. Jeśli stwierdzicie, że pełniona rola Was przerasta, to najwyższa pora przygotować się do odejścia.

Kolejna konfiguracja roztacza bardziej radosne perspektywy. We wszelkiego rodzaju związkach będziemy mogli wyjawić swoje pragnienia i życzenia. Istnieją spore szanse, że spotkają się one z otwartością i pozytywnym odbiorem. Jednocześnie w różnych formach partnerstwa mogą zostać wyjaśnione poważne kwestie dotyczące wzajemnych albo wspólnych praw i obowiązków. Bądźcie odważni, mówcie o tym, co w związku jest dla Was ważne, ale również wyjdźcie naprzeciw swojej partnerce/-mu partnerowi w sprawach, które są dla nich istotne. To dobry czas na znalezienie kompromisów i nowych rozwiązań odpowiadającym wszystkim zainteresowanym.

 

Tydzień w szczególe


Tydzień rozpocznie się dość powoli i spokojnie. Przede wszystkim w PONIEDZIAŁEK poczujemy dużą potrzebę przejrzystych zasad i konkretnych wytycznych. Najlepiej gdybyście mogli sami określić tempo swojego działania i poświęcić dostatecznie dużo uwagi rzeczom, które mają dla Was znaczenie. Pora nie sprzyja zadaniom, które trzeba wykonać pod dużą presją albo bardzo szybko. [Księżyc w Byku]

We WTOREK i w ŚRODĘ w centrum uwagi znajdą się wszelkie formy komunikacji i wymiany myśli. Warto omówić otwarte kwestie w związkach i poszukać odpowiednich rozwiązań problemów. Rozmawiajcie o tym, co Was porusza, zachowując rzeczowość i respekt wobec rozmówcy. Powściągnijcie skłonność do obarczania kogoś winą albo pochopnego interpretowania tego, co widzicie. Wtedy nawet w trudnych, drażliwych sprawach, uda się przeprowadzić owocne rozmowy. Gorzej, jeśli na sprawy, które nie przebiegną po Waszej myśli, zareagujecie w sposób zaciekły lub zgorzkniały. [Księżyc w Bliźniętach]

 

Kryzys autorytetów i przywódców


Program CZWARTKU i PIĄTKU będzie dość skontrastowany. Z jednej strony do głosu dojdzie potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i ochrony, z drugiej – wyraźnie zobaczymy granice możliwości, konsekwencje podjętych niegdyś działań i decyzji. Dodatkowo swoje apogeum osiągną opisane na wstępie wyzwania dotyczące wszelkiego rodzaju przywódców. Na pierwszy plan wysuną się kwestie rodziny, ojczyzny, kultury i religii, ale również sprawy socjalne albo tematy ochrony środowiska. [Księżyc w Raku, Słońce z Saturnem 22°]
Działające teraz sprzeczne energie sprawią, że możliwe będą różne scenariusze zdarzeń. W najlepszym wypadku zyskamy jasny obraz sytuacji, która do tej pory była niezbyt przejrzysta pod względem oczekiwań, uczuć czy zasad. Zobaczymy, co w tym zakresie jest słuszne, ważne i właściwe, a potem będziemy mogli zainicjować stosowne działania. Problematyczna może okazać się manifestacja silnego komponentu emocjonalnego. Jeśli obraz rzeczywistości zaburzą nam lęki (przed stratą lub niepowodzeniem), żądza władzy albo sprawowania kontroli czy utrwalone wyobrażenia na jakiś temat, wtedy może dojść do nadspodziewanie nagłych reakcji i destrukcyjnej eskalacji konfliktu. Nie pozwólcie, aby górę wzięły złość, upór czy rozczarowania i sprowokowały Was do działań, za które nie będziecie w stanie wziąć pełnej odpowiedzialności.

Pod koniec tygodnia emocje opadną, przynajmniej częściowo, a nasza uwaga skieruje się ku innym tematom. W SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ poczujemy chęć twórczego działania albo zrobienia czegoś, co sprawia nam frajdę. Jednocześnie wzrośnie potrzeba poruszenia tematów, które od dłuższego czasu wiszą w powietrzu, ale wcześniej nie mogliśmy się nimi zająć. W najlepszym razie zdołamy zrobić porządek z wszelkimi zaległościami, a zarazem poczuć impuls do dalszego działania. Jeśli wiecie, czego Wam potrzeba i jesteście otwarci na zmiany zachodzące w swoim najbliższym otoczeniu, to mogą teraz zostać uruchomione zaskakująco kreatywne procesy. Niewykluczone, że nastąpi pojednanie w jakiejś trudnej sprawie dotyczącej relacji z drugim człowiekiem. [Księżyc w Lwie]

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2017 AstroTranslatio. All rights reserved

 

 

Wyślij komentarz

Translate »