Prognoza tygodniowa 24–30.10.2016

Zamieszczony przez dnia Paź 23, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przełom czy zerwanie? / kryzys i zmiana hierarchii wartości / ideał czy rzeczywistość / ideologia czy pragmatyzm / wybór wraz z konsekwencjami

 

W tym tygodniu na scenie teatru świata zostanie odegrany ostatni akt trwającej aktualnie sztuki. Procesy przełomu i zmiany, które zachodzą od kilku tygodni, znajdą swój tymczasowy finał. Jednocześnie nastąpi przejście do nowej fazy cyklu. W efekcie wiele obecnych wydarzeń, doświadczeń i decyzji może mieć długofalowe znaczenie. Astrologiczne konfiguracje zapowiadają trzy różne scenariusze, a to, który z nich wysunie się na pierwszy plan, zależy od osobistego horoskopu i tematyki.

 

Mars i Uran

Najpierw dopisany zostanie kolejny rozdział do poruszonych w ubiegłym tygodniu kwestii dotyczących podejścia do agresji, siły woli i forsowania własnych planów. Po przełomie czy silnych impulsach skłaniających do rozpoczęcia czegoś nowego będzie trzeba spojrzeć krytycznym okiem na to, co zostało osiągnięte. Aktualności nabierze przy okazji powiedzenie „rewolucja pożera własne dzieci”. I tak obok owoców reform czy rewolucji technologicznych, politycznych bądź instytucjonalnych na jaw wyjdą również niedociągnięcia w tym zakresie. Sporą uwagę przykują ruchy wyzwoleńcze, bunty, ataki cybernetyczne oraz technologiczne błędy. W efekcie w centrum zainteresowania znajdzie się ryzyko związane z nowoczesnością.
Na poziomie indywidualnym pojawi się tendencja do niezamierzonych i niekontrolowanych działań (ruchów), przez co wzrośnie ryzyko wypadków. Warto więc zachować większą ostrożność, zwłaszcza w sporcie, na drodze, jak również w kontakcie z potencjalnie niebezpiecznymi przedmiotami.

 

Wenus i Saturn

Jednocześnie dużą rolę odegra zmiana hierarchii wartości. W tym kontekście nasuną się pytania, jakim wartościom można ufać, co zapewni trwałość i ciągłość w zmieniającym się świecie? Niewykluczone, że nadzieje czy oczekiwania związane z jakąś sprawą okażą się niemożliwe do spełnienia albo zobaczymy, że pewien rzekomo wizjonerski pomysł jest czystą iluzją.
Mogą teraz wyjść na jaw słabe punkty gospodarczych i prawnych systemów albo przedstawicieli prawnych, a wydarzenia albo doświadczenia wskażą na konieczność korekty istniejących umów czy związków. Ponownie aktualności nabiorą tematy migracji, oświaty i postępu. Zarazem zostanie wykonany ważny krok na drodze ku stworzeniu nowego porządku świata i będą podjęte wiążące ustalenia gwarantujące lepszą, bardziej sprawiedliwą przyszłość.

Na poziomie indywidualnym oprócz kwestii moralnych i etycznych w centrum uwagi znajdą się tematy dotyczące związków. I tu postawimy sobie pytanie, co jest pragnieniem czy wizją, a co można zrealizować? W niektórych przypadkach chodzi również o granice i szacunek oraz o to, co jest dozwolone, a co zakazane. Będziemy musieli dokonać wyboru, wyciągnąć wnioski, podjąć wiążące zobowiązania, wziąć na siebie odpowiedzialność, ale również pożegnać się z czymś/kimś i definitywnie zamknąć pewien rozdział. Osoby, które tego nie zrobią, ryzykują, że inni podejmą decyzję, a one poczują jej konsekwencje.

 

Nów w Skorpionie

Last but not least w niedzielę nastąpi nów, który pozwoli nam podjąć impulsy minionego tygodnia i wykonać konkretne kroki skutkujące zupełnie nowym podejściem do zasobów, zależności i wiążących zobowiązań.
Niezależnie od tego, która z powyżej opisanych konstelacji odegra teraz w Waszym życiu pierwsze skrzypce, bądźcie gotowi zająć pozycję, skorygować swoje nastawienie i dokonać wyboru. Jeśli będziecie przy tym szczerzy i autentyczni, staniecie murem za swoimi wartościami i prawdami, to istnieją spore szanse na pozytywny przebieg wydarzeń.

PONIEDZIAŁEK ma charakter przejściowy. Większości z nas będzie dopisywał humor i z łatwością spojrzymy na życie z optymistycznej perspektywy. Wykorzystajcie okazję, aby zająć się tematem, który leży Wam na sercu, zadbajcie o kontakty z innymi ludźmi albo zróbcie coś, co Was inspiruje. [Księżyc w Lwie]

We WTOREK i w ŚRODĘ z jednej strony do głosu dojdą ukryte pragnienia, z drugiej – dadzą o sobie znać konkretne, trzeźwe uwarunkowania dnia codziennego. W tych dniach wzrośnie wrażliwość, jak również tęsknota za idealnym, doskonałym światem. W efekcie wszystko, co nie będzie zgodne z naszymi oczekiwaniami, szybko wywoła uczucie rozczarowania i frustracji. W takich sytuacjach postarajcie się nie reagować zbyt pochopnie i krytycznie. Skoncentrujcie raczej uwagę na tym, co w danej chwili jest możliwe i realne. Wtedy nawet w bardzo trudnych sytuacjach znajdziecie zadowalające rozwiązanie. [Księżyc w Pannie, Wenus w Strzelcu kwadraturze do Neptuna w Rybach 10°]

CZWARTKOWE przedpołudnie upłynie nam dość spokojnie, a energie będą sprzyjać porządkom. W drugiej połowie dnia znaczenia nabierze opisana na wstępie kwestia związków. Wzrośnie potrzeba partnerskich rozmów, dążenie do sprawiedliwości i uczciwości. [Merkury w koniunkcji ze Słońcem 5° Skorpiona]

PIĄTEK i SOBOTĘ całkowicie zdominuje temat prawa i partnerstwa. W najlepszym razie zdołacie wyjaśnić istniejące konflikty albo uzupełnić jednostronną perspektywę o inne punkty widzenia. Jednak próby wykorzystania istniejących zależności, manipulowania drugą osobą bądź sprowokowania jej mogą znacząco skomplikować sytuację. W takich przypadkach nastąpi szybka eskalacja konfliktów.
Nieprzyjemnie zrobi się również wtedy, jeśli będziemy unikać podjęcia jednoznacznej decyzji albo pozostawimy zbyt wiele spraw nierozstrzygniętych. Najlepiej, jeżeli otwarcie staniecie w obronie swoich pragnień i interesów oraz przyznacie innym prawo do własnego stanowiska. Potem warto poszukać rozwiązania, które mogłyby zaakceptować wszystkie strony. Energie sprzyjają też kreatywnym, twórczym projektom. [Księżyc w Wadze, Mars w kwadraturze do Urana 22°]

NIEDZIELA będzie pod pewnymi względami punktem zwrotnym i wyznaczy początek czegoś nowego. Teraz nastąpi m.in. zmiana czasu na zimowy i wspomniany na wstępie nów (o 18:38). W najlepszym razie zdołamy wcześniej zamknąć wiele spraw i uzyskać jasny obraz sytuacji. W takim przypadku tego dnia będzie można dokonać reorientacji i uczynić pierwszy krok na nowej drodze. Całkiem możliwe jednak, że dadzą też o sobie znać konsekwencje wcześniejszego rozwoju wypadków i jakaś decyzja stanie się nieunikniona. Poświęćcie nieco czasu na to, żeby uświadomić sobie swoją pozycję i postawę oraz zadać pytanie, co ma znaczenie w Waszym życiu. [Księżyc w Skorpionie, Wenus w koniunkcji z Saturnem 15° Strzelca, Neptun w koniunkcji z Ogonem Smoka 10° Ryb]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »