12.10.2011. Pełnia w znaku Barana: Słońce/Saturn kontra Księżyc/Lilith

Zamieszczony przez dnia paź 10, 2011

W środę, 12 października, o godzinie 4:05 nastąpi pełnia w znaku Barana (18°24).

Pora zebrać plony z ziarna wysianego podczas nowiu, które mniej lub bardziej świadomie pielęgnowaliśmy w przybywającej fazie Księżyca.

Opozycja zawsze oznacza konfrontację dwóch energii. Podczas pełni Księżyc zajmuje na sferze niebieskiej położenie (w przybliżeniu) przeciwległe do położenia Słońca, czyli z punktu widzenia astrologii to co żeńskie, podświadome, intuicyjne, wrażliwe i miękkie staje naprzeciwko tego co męskie, wolicjonalne, autorytarne, świadome i witalne. Cała sztuka polega wówczas na zachowaniu równowagi pomiędzy jedną a drugą energią. Stawianie oporu jednej z nich manifestuje się w postaci konfliktów, rozchwiania czy wybuchów złości i sprawia, że zaczynamy szukać kozła ofiarnego, na którego moglibyśmy zrzucić winę za własne niepowodzenia; mamy wrażenie, że nie nadążamy z niczym, że ciągnie nas jednocześnie w dwóch kierunkach, plan dnia wali się albo nasza sytuacja jest patowa.

Szczególnie dotyczy to nadchodzącej pełni, ponieważ Słońce tworzy teraz aplikacyjną koniunkcję (połączenie) z Saturnem w znaku Wagi. Taki układ może:

spowalniać bieg rzeczy oraz utrudniać go,

skłaniać ku praktycyzmowi, autorytarności i konserwatywności,

koncentrować naszą uwagę na sprawach związku („my”), układów formalnych, koalicji, wartości oraz kwestiach prawnych.

Natomiast Księżyc w Baranie (w koniunkcji z Lilith):

wzbudzi optymizm,

„podkręci” nasze wewnętrzne obroty,

będzie zachęcał do hiperaktywności, asertywności, samorealizacji, zaspokajania własnych potrzeb, czyli koncenentracji na „ja”,

skłaniał do działań śmiałych i ryzykownych.

W efekcie konfrontacja takich energii wywoła duże napięcie oraz nadmierne pobudzenie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność (na drodze i w kontaktach z innymi).

Może też nastąpić wielkie poruszenie w związkach! Dotychczasowy podział ról w wielu przypadkach zostanie zakwestionowany i podważony, zechcemy ustalić kto właściwie za co odpowiada. Obecność Lilith wskazuje również na sytuacje dwuznaczne, kuszące, a nawet nacechowane pewnym fatalizmem.

W tym czasie mogą nasunąć się następujące pytania:

Kto dysponuje odpowiednimi kompetencjami i potrzebną siłą, aby dać nowy impuls do działania?

Kto jako pierwszy wyciągnie rękę na zgodę i będzie gotowy wspólnie szukać rozwiązania istniejącego konfliktu?

Wydarzenia tych dni stanowią zapowiedź procesów, które odegrają istotną rolę w przyszłym roku, szczególnie dotyczy to osób urodzonych w dniach 12.-15.10. oraz 8.-13.04., mających w swoich horoskopach obsadę 18°-23° Wagi i Barana oraz ogólnie znaków kardynalnych (tzn. Barana, Raka, Wagi i Koziorożca).

Nie należy lekceważyć problemów zdrowotnych, które pojawią się teraz lub nasilą, zwłaszcza związanych z głową, kręgosłupem, nerkami oraz układem moczowym (obecność Saturna w ww. układzie wskazuje, że mogą mieć poważny charakter).

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »