Prognoza tygodniowa 4–10.7.2016 (zmiany!)

Zamieszczony przez dnia Lip 3, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiany! ciąg dalszy globalnych transformacji / rozpad dotychczasowych struktur, upadek starego systemu i początek nowego rozdziału / ojczyzna oraz rodzina kryjówką i miejscem schronienia / wstrząsające odkrycia i obserwacje

W tym tygodniu znowu wyraźnie zaznaczy się trwający od dawna proces globalnej transformacji. Zachodzące obecnie przemiany pokażą nam, że w wielu dziedzinach nie sposób utrzymać dotychczasowego porządku i coś musi ulec zmianie. Przy tym na pierwszy plan wysunie się kontrast między potrzebą wspólnoty, przynależności i bezpieczeństwa a faktem, że stare struktury istniejące we wszelkiego rodzaju rodzinach, krajach, grupach, wspólnotach nie funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami albo utrudniają (samodzielny, niezależny) rozwój. Dodatkowo nasilą się impulsy zachęcające do ucieczki i zniesienia ograniczeń. Ogólnie rzecz biorąc, ogromną rolę odegrają teraz uczucia, (podstawowe) potrzeby emocjonalne, wdrukowania, lęki, nadzieje oraz pragnienia. Będzie im towarzyszyć silna skłonność do działania z pozycji Rodzica lub Dziecka, a ponieważ jednocześnie pojawi się tendencja, aby brać wszystko do siebie i subiektywnie oceniać, co dobre, a co złe, co słuszne, a co niewłaściwe, to w nadchodzących dniach może być trudno o rzeczowe, obiektywne podejście do problemów czy konfliktów. Istnieje spore niebezpieczeństwo, że utarte opinie i przekonania przesłonią nam obraz aktualnej sytuacji i potencjalnych możliwości, nie pozwalając dostrzec rozwiązania problemu.

Zależnie od indywidualnego rozwoju wypadków i zakresu tematów ta konfiguracja uruchomi bardzo różne procesy i doświadczenia. Przykładowo może dojść do gwałtownych konfrontacji między władzą, która przy pomocy wszelkich dostępnych środków usiłuje zachować status quo, ewentualnie przywrócić „stare, dobre czasy” oraz utrzymać kontrolę nad biegiem zdarzeń, a zwalczającymi ją buntownikami. W związku z tym istotną rolę odegrają ruchy narodowe i populistyczne, jak również osoby reprezentujące tradycyjny obraz ojczyzny i rodziny; mogą też pojawić się próby manipulacji groźbą czy szantażem albo zdyskredytowania kogoś poprzez ujawnienie bądź zatajenie pewnych informacji.

Energie zmiany, gruntownej transformacji, odnowy i uwolnienia się szczególnie wyraźnie dadzą o sobie znać w związkach i kwestiach dotyczących wartości – tutaj sprawy mogą przybrać zaskakujący obrót.  W najlepszym razie znajdziemy kreatywne rozwiązania albo będziemy eksperymentować z nietypowymi społecznymi czy gospodarczymi modelami. Zwłaszcza tam, gdzie zostaną uwzględnione sens i znaczenie systemu bądź wspólnoty, a także partykularne interesy zainteresowanych stron, pojawią się zapowiedzi dobrych rozwiązań na przyszłość. Gorzej, jeśli przez wzgląd na tradycyjne wartości czy klasyczny podział ról spróbujemy zapobiec zachodzącym zmianom. W takim przypadku zostaną one wymuszone przez jakieś niezwykłe wydarzenia.

Z aktualnych układów astrologicznych skorzystają muzyczne i kreatywne projekty, ale również eksperymenty z nowoczesnymi technologiami i sieciami społecznościowymi, a także nowe, wizjonerskie, wspólne formy życia. Niebagatelną rolę odegrają przy tym media i informacje.
Wszędzie tam, gdzie uda się myśleć i działać w sposób całościowy oraz powiązany z innymi, a także wykonać odważny krok w nieznane, zachowując ostrożność i uważność, gdzie zostaną uwzględnione i potraktowane poważnie podstawowe potrzeby ludzi i systemów, może od tej chwili do 16 lipca nastąpić istotny przełom. Jeżeli natomiast dominować będą wyłącznie potrzeba zabezpieczenia siebie, interes indywidualny, władcze zapędy, zawiedzione nadzieje czy oczekiwania, lęk przed stratą albo żądza zemsty, to sytuacja zrobi się niebezpieczna i nastąpi niekontrolowana eskalacja zachodzących procesów.

Opisane powyżej tematy dojdą do głosu już w PONIEDZIAŁEK i we WTOREK. Poczujemy teraz szczególnie silną potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i więzi z innymi ludźmi, jednocześnie będą nami kierować emocjonalne wdrukowania i wzorce zachowań z dzieciństwa. Wydarzenia i doświadczenia tych dni mogą (często również w małej skali) dostarczyć nam wielu impulsów, które w istotny sposób zadecydują o przebiegu kolejnych dwóch tygodni. W poniedziałek o godzinie 13.01 nastąpi nów Księżyca (12°53 Raka). W miarę możliwości wygospodarujcie trochę czasu, żeby zająć się własnymi uczuciami, zadajcie sobie pytanie, czego potrzebujecie, aby dobrze się poczuć i poszukajcie sposobów zaspokojenia swojej potrzeby. Te dwa dni sprzyjają również spotkaniom z bliskimi osobami, które lubimy, i wspólnym przedsięwzięciom albo kwestiom domowym czy rodzinnym. Jeżeli jednak sprawy nie będą przebiegały po Waszej myśli, to postarajcie się nie zachowywać jak uparty dzieciak, nie zamykać w sobie i nie reagować ostentacyjnym milczeniem.

W ŚRODĘ i w CZWARTEK poczujemy chęć aktywnego, kreatywnego i twórczego działania. W związkach będziemy musieli jasno wyrazić własne zdanie i odważnie ruszyć nową drogą. Niewykluczone, że w tych dniach wyjdą na jaw skrywane wcześniej tajemnice. Odważcie się na eksperymenty i spróbujcie czegoś nowego, powściągnijcie jednak skłonność do niepotrzebnej walki o władzę lub podejmowania pod wpływem frustracji czy zniecierpliwienia działań, których potem pożałujecie. Osoby kreatywne mogą wykorzystać ten czas na realizację nowego projektu, z działających teraz energii skorzystają też wszelkiego rodzaju badania oraz dociekania. Uwaga, w tych dniach mogą wystąpić niezwykłe wydarzenia i obserwacje. [Księżyc w Lwie, Słońce i Merkury w opozycji z Plutonem 17°, Wenus w kwadraturze z Uranem 25°]

W PIĄTEK i w SOBOTĘ do głosu dojdzie zdrowy rozsądek i jak bumerang powracać będzie pytanie o to, co jest wykonalne, sensowne i trwałe. Jednocześnie wyraźnie zaznaczą się granice możliwości, zobaczymy, że wizje i ideały wprawdzie służą nam za wzór, ale niekoniecznie można je zrealizować w stu procentach. Przede wszystkim piątek okaże się trudny dla wszelkiego rodzaju autorytetów. Będą one musiały stawić czoło interesom i potrzebom tych, którym przewodzą, a także mieć jasne wzorce i cele przed oczami. Jeśli w tych dniach podejdziecie w sposób realistyczny, uczciwy i szczery do wyzwań oraz zadań, jakie macie do wykonania, to istnieją spore szanse, aby zdumiewająco dużo osiągnąć. Postarajcie się jednak zachować równowagę między aktywnym działaniem a odpoczynkiem i nie ulegajcie pokusie, żeby chcieć zbyt wiele. [Księżyc w Pannie]

NIEDZIELA stoi pod znakiem rozmów i kontaktów towarzyskich, tego dnia wzrośnie też pragnienie piękna, harmonii, sprawiedliwości i uczciwości. Najlepiej tak zorganizujcie sobie czas, aby zarówno spotkać się z kimś ciekawym, jak i zrobić coś, co sprawia Wam frajdę. [Księżyc w Wadze]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »