Prognoza tygodniowa 30.5.–5.6.2016 (oczekiwania)

Zamieszczony przez dnia Maj 29, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wielkie oczekiwania / wizja a rzeczywistość / przeszłość i teraźniejszość / granice możliwości oraz istniejące opcje / zrewidować stare wzorce i przekonania / wziąć pod uwagę nowe pomysły!

W tym tygodniu w niektórych sferach życia nastąpi ponowne zdefiniowanie priorytetów i wytyczenie kierunku na przyszłość. Konfiguracje astrologiczne uruchomią bardzo różne, często sprzeczne energie. W efekcie mogą pojawić się nadmierne oczekiwania, które przyniosą rozczarowanie, a także dziwne tęsknoty, niepewność, zamieszanie, frustracje i napięcie. Osoby, które zdołają zrobić użytek z tych wibracji, mogą sporo osiągnąć. W najlepszym razie inspiracja i kreatywne impulsy zostaną spożytkowane do tego, aby zrobić krok naprzód i wypróbować nowe opcje, głównie w sprawach dotyczących kwestii organizacyjnych, związków, ale także istniejących od dawna problemów. Na poziomie indywidualnym, podczas rozmów, nieoczekiwanych spotkań lub dyskusji poświęconych sieciom społecznościowym pojawi się szansa omówienia nowych pomysłów, a w negocjacjach, które dotychczas były mało owocne, wreszcie osiągnięcia konkretnych rezultatów. Bądźcie elastyczni i otwarci na nowe koncepcje, powściągnijcie jednak przemożną skłonność, żeby zbyt szybko chcieć zbyt wiele.

W perspektywie mundalnej na pierwszy plan wysuną się teraz oświata, handel, transport, tematy dotyczące migracji oraz kwestie socjalne i polityczne – tutaj świeże pomysły mogą przyczynić się do przełamania impasu. Niewykluczone, że nowe możliwości rozbudzą nadzieję dotyczącą jakiegoś konkretnego rozwiązania, które jest możliwe do wprowadzenia.
Niestety, zamanifestują się też mniej radosne przejawy działania tych energii. W wyżej wymienionych dziedzinach optymistyczne założenia, wizjonerskie pomysły czy ideały mogą zostać brutalnie skonfrontowane z twardą rzeczywistością. W takich przypadkach frustracje lub zawiedzione oczekiwania wywołają nieobliczalne, radykalne reakcje.

Poza tym zapragniemy teraz doświadczyć lekkości i przyjemnych aspektów życia, ale ta potrzeba często będzie kontrastować z ciężkim klimatem, a chęć nawiązania kontaktów zostanie wyhamowana przez przeszkody czy uprzedzenia.
Osoby, które w najbliższych dniach zechcą osiągnąć coś konkretnego, powinny dokładnie zaplanować strategię działania i, przystępując do realizacji swoich pomysłów, uzbroić się w cierpliwość, a także wziąć pod uwagę cięcia czy ograniczenia. Trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony będziemy mieć skłonność do jednoczesnego zajmowania się kilkoma różnymi zadaniami, a z drugiej na wszystko przyjdzie nam poświęcić więcej czasu i uwagi, niż sądzimy. Każdy, kto będzie chciał za dużo na raz, ryzykuje, że straci z oczu cel albo zostanie przytłoczony przez nadmiar zadań, wrażeń i możliwości. Mimo to pamiętajcie, że nawet jeśli na pierwszy rzut oka wiele spraw wygląda niezbyt optymistycznie, wręcz frustrująco, to osoby, które będą gotowe w sposób i neutralny, z respektem i odpowiedzialnie podejść do trudnej sytuacji, stopniowo zrobić to, co możliwe, nie fiksując się na osiągnięciu konkretnego rezultatu, dostrzegą teraz zdumiewająco wiele możliwości i korzystnych okazji. Ogólnie obowiązuje jedna zasada: małymi krokami i niekiedy także okrężną drogą dotrzecie szybciej do celu, niż myślicie.

W PONIEDZIAŁEK dominować będą wrażliwość i otwartość. Z łatwością wczujemy się w położenie innych ludzi, nie zabraknie nam też inspiracji i wyobraźni. Z działających energii skorzystają przedsięwzięcia o charakterze muzycznym, psychologicznym albo duchowym. Tęsknota za innym, piękniejszym, pokojowym światem, ogromna sensytywność i trudność z wyznaczeniem własnych granic mogą jednak okazać się problematyczne w sytuacjach związanych z bólem, rozpaczą i niepewnością. Dlatego zadbajcie o to, aby stworzyć sobie odpowiednią przestrzeń i dać możliwość odwrotu oraz nie narażajcie się na niepotrzebne obciążenia. [Księżyc w Rybach]

We WTOREK i w ŚRODĘ będzie nas rozpierać energia, poczujemy dużą chęć działania, wzrośnie potrzeba zorganizowania czegoś i pójścia nową drogą. Retrogradujący Mars nadal może nam jednak rzucać kłody pod nogi, utrudniając realizację planów. W takich chwilach oprócz frustracji do głosu mogą dojść stare historie albo rany i związane z tym lęki, agresja czy złość, co w efekcie wyładuje się w postaci wybuchowych, niebezpiecznych sytuacji. Niewykluczone, że stare doświadczenia czy założenia przesłonią nam też konkretną rzeczywistość, prowadząc do błędnych ocen. Energie tych dni sprzyjają przepracowaniu istniejących konfliktów albo niezałatwionych spraw, pod warunkiem, że uwzględnione zostaną panujące realia. Zadbajcie o odpowiednią dawkę fizycznego ruchu – sport, prace w ogródku, sprzątanie czy nieco spóźnione wiosenne porządki. [Księżyc w Baranie]

W CZWARTEK i w PIĄTEK klimat ulegnie wyraźnej zmianie – zniknie odczuwalna w poprzednich dniach dynamika, spadnie tempo życia i poczujemy potrzebę spokoju. Jednocześnie wyraźnie zaznaczy się wspomniane wcześniej napięcie między różnymi postawami i interesami. Nawet jeśli wiele rzeczy wciąż pozostaje niejasnych i nierozstrzygniętych, to wydarzenia i doświadczenia tych dni odegrają istotną rolę, nadając ton dalszemu biegowi wypadków. Przede wszystkim w centrum uwagi znajdą się wszelkiego rodzaju autorytety, przywódcy, ideolodzy i wzorce do naśladowania. Wyraźnie zobaczymy ich stanowisko w sprawie wartości, wizji i celów, co zrealizowali i jakie są konsekwencje ich zachowania. Jeśli sami zajmujecie taką pozycję, to staniecie przed koniecznością skorygowania swoich zamiarów, kompetencji i drogi, jaką podążacie. Jeżeli są one zgodne z tym, „co Wam w duszy gra”, to ten sprawdzian wzmocni Was i utwierdzi w tym, co robicie. W przeciwnym razie warto dokonać korekty kursu.
Teraz naszą uwagę przykują też wartości i związki (finanse, wszelkie sojusze i formy partnerstwa).  Również na tych polach wkroczymy w decydującą fazę – chodzi o to, aby odpowiedzieć sobie na następujące pytania: co jest prawdziwe i ma dostatecznie dużo autentycznej substancji? Jakie ideały, marzenia i założenia mają rację bytu w konkretnej rzeczywistości? Warto znaleźć dostatecznie dużo czasu i miejsca, żeby zastanowić się nad wyznawanymi wartościami, rzeczami, które są dla nas ważne, oraz marzeniami, a także zrobić coś, co nas wypełni i wzruszy. [Księżyc w Byku, Słońce w kwadraturze do Neptuna, Słońce/Wenus opozycja Saturn]

WEEKEND przyniesie kontynuację procesów i tematów aktualnych w poprzednich dniach, aczkolwiek w SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ naszą uwagę przykują bardziej różne światopoglądy oraz związane z nimi przekonania i dogmaty. Nasunie się tutaj pytanie, czy możemy dostrzec inne opcje, istniejące poza głoszonymi „prawdami” i założeniami dotyczącymi tego, co „słuszne i fałszywe”, „co prowadzi do celu a co jest czystą herezją”.
Osoby, które w niedzielę będą gotowe porozmawiać z innymi na tematy, jakie je zajmują, mogą wpaść na nowe pomysły, dostrzec nowe perspektywy i możliwości. W niedzielę o 4.59 nastąpi nów, tym samym uzyskane informacje mogą zamienić się w impuls do dalszego działania. Wykorzystajcie okazję, żeby omówić swoje pomysły i postawić ważne pytania. Dzięki temu uzyskacie nowe bodźce i dodatkowe informacje. Poza tym astrologiczne układy sprzyjają niezobowiązującym spotkaniom z przyjaciółmi. [Księżyc w Bliźniętach, Słońce w kwadraturze do Jowisza, nów 15° Bliźniąt]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »