Prognoza tygodniowa 22.02–28.02.2016

Zamieszczony przez dnia Lut 21, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: granice możliwości / wizyta w raju, wizyta w piekle / chwile olśnienia i gorzkie konstatacje / utracone albo odzyskane zaufanie / podwyższony poziom wrażliwości

Teraz rozpocznie się kolejny ważny cykl rozwojowy, który obejmie kilka tygodni. W tym czasie duchowe wzloty, ważne doświadczenia czy wglądy pozwolą nam zobaczyć życie w szerszej perspektywie. W efekcie będziemy mogli na nowo zrozumieć odwieczną grę materii oraz konkretnych realiów z duchowym potencjałem i nieuchwytnymi, niezrozumiałymi procesami energetycznymi.
Jednocześnie pewne wydarzenia i informacje w straszliwy sposób uwydatnią ludzkie słabości i ciemne strony albo granice (technologicznych, politycznych, gospodarczych) możliwości. Wiele z tych incydentów można potraktować jako metafory dla dużych, zachodzących obecnie przeobrażeń. Często w takich momentach istotny wpływ na dalszy przebieg sytuacji będzie miało zachowanie jednostki (zatem również Wasze). Punkt kulminacyjny nastąpi w tym przypadku dopiero w pierwszym tygodniu marca.

W najbliższych dniach wyraźnie wzrosną poziom wrażliwości oraz podatność na wpływy. Pozorne błahostki poruszą nas i dotkną do głębi. W tym czasie mogą też pojawić się doznania uniwersalnej miłości, pełni, więzi z całym istnieniem, duchowe wizje i kreatywne inspiracje. Jednocześnie trzeba się liczyć z bolesnymi rozczarowaniami i gorzkimi „pigułkami do przełknięcia”.
Jak bumerang powracać będą kwestie wiary i zaufania, pytanie o to, jakim wizjom możemy zaufać i jak odróżnić wizję od iluzji? Skąd mamy wiedzieć, że nasza droga jest właściwa? Na czym się oprzeć, jeśli wszystkie pewniki zostają zakwestionowane i nic nie jest już takie, jak dawniej? Jak poradzić sobie z niepewnością i zwątpieniem we własną wiarę i światopogląd? Kto zna właściwą drogę?
Najlepiej, gdyby udało się Wam w tym czasie swobodnie „podróżować”, a przy tym mieć oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokół, i dopuścić do siebie szerokie spektrum doświadczeń. Konkretnie oznacza to, że z jednej strony będziecie mogli liczyć na wzbogacające i uskrzydlające doświadczenia, a nawet wizytę w „raju”, wzruszycie się, zainspirujecie i uzdrowicie, nie tracąc z pola widzenia mniej przyjemnych spraw na świecie i/lub w swoim otoczeniu; jednocześnie trzeba pamiętać o tym, aby w chwilach, gdy górę wezmą strach, ból, zwątpienie i gorycz, nie poddawać się, nie porównywać do innych, nie szukać racjonalnych wyjaśnień czy winnych, ale po prostu zaakceptować daną sytuację taką, jaka jest, poszukać najlepszego sposobu rozwiązania problemu oraz dokonać reorientacji – wtedy wydarzą się rzeczy zdumiewające i nagle zabłyśnie światełko w tunelu. Nawet tam, gdzie z pozoru wszystko będzie wydawało się stracone, mogą nastąpić istne cuda.

Na konkretnym poziomie powyżej opisane procesy dotyczą religii i duchowości, kwestii zaufania do wewnętrznej albo zewnętrznej prawdy i przewodnictwa, podejścia do sytuacji kryzysowych związanych z przyrodą oraz środowiskiem naturalnym, zdrowiem, kwestiami humanistycznymi i społecznymi, a także imigracją. Dużą rolę odegra też kontrast między potrzebą porządku i przejrzystości, a doświadczeniem chaosu, słabości i bólu.
Równolegle do przedstawionych procesów w tym tygodniu przebiegać będzie jeszcze jeden program. Jedna z konfiguracji planetarnych wskazuje bowiem na nasiloną potrzebę kontaktów i wymiany myśli: ciekawe spotkania, kreatywne dyskusje i inspirujące pomysły pozwolą nam odkryć nowe tematy i sfery życia. Niewykluczone też, że znajdziemy sojuszników, którzy wesprą nasze starania o urzeczywistnienie jakiegoś pomysłu bądź ideału. Warto wykorzystać te energie na eksperymenty z nowymi pomysłami, z ich oddziaływania skorzystają też wszelkie przedsięwzięcia muzyczne oraz kreatywne projekty.

PONIEDZIAŁEK rozpocznie się w tym samym punkcie, w którym dobiegła końca niedziela. Poranek zdominują radość życia i potrzeba kreatywnego działania [Księżyc w Lwie]. Po południu nastrój ulegnie jednak zmianie – wzrosną wrażliwość i drażliwość, a naszą uwagę zaczną przykuwać kwestie i zadania dnia codziennego. W poniedziałek wieczorem (o godzinie 19.19) przypada pełnia – wyraźnie zarysuje wtedy kontrast między ideałem a realiami, zobaczymy, co jest potrzebne do urzeczywistnienia wizji, ale też granice własnych możliwości.

We WTOREK i w ŚRODĘ różnica między ideałem a rzeczywistością będzie jeszcze bardziej jaskrawa, do tego dojdzie skłonność do patrzenia na wszystko krytycznym okiem, dostrzegania błędów i słabości, zarówno w odniesieniu do rzeczy, jak i ludzi. Jeśli zdołacie teraz zobaczyć nie tylko mankamenty, ciemne strony czy niedostatki, ale również nadarzające się możliwości, dodatkowo będziecie gotowi poświęcić uwagę szczegółom jakiejś sprawy bez zatracania się w nich, ostrożnie podejdziecie do krytyki własnej osoby oraz innych, to możecie w tych dniach wiele załatwić. Niewykluczone, że uda się nawet znaleźć wyjście z sytuacji, która początkowo sprawiała wrażenie beznadziejnej.
Gorzej, jeśli zechcecie wyrazić współczucie i konsternację z powodu jakiejś trudnej, bolesnej sytuacji poprzez gorączkową krzątaninę albo nadmiar dobrych rad, ewentualnie rozczarowania i wątpliwości zamienia się w (o)skarżenia, krytykę czy nadmierny rygoryzm wobec siebie i innych. W takich przypadkach mogą wystąpić nieprzyjemności i duże szkody. Astrologiczne konfiguracje nadają się najlepiej na projekty związane ze zdrowiem i uzdrawianiem, skorzystają z nich również działania na łonie natury, związane z przyrodą, służące porządkowaniu i stworzeniu jasnego obrazy sytuacji. [Księżyc w Pannie]

CZWARTEK i PIĄTEK niepodzielnie zdominuje temat wszelkiego rodzaju związków, wzrośnie gotowość wyjścia innym naprzeciw i szukania takich rozwiązań konfliktów, które byłyby akceptowalne przez wszystkie strony. Jeśli zdołacie teraz przeprowadzić partnerskie rozmowy, otwarcie zakomunikować swoje pomysły i życzenia, a w przypadku odmiennych stanowisk i opinii – okazać też gotowość do kompromisu, to nawet w najtrudniejszych pertraktacjach może zostać osiągnięty postęp; ewentualnie uda się znaleźć wspólny mianownik, który umożliwi podjęcie dalszych kroków. [Księżyc w Wadze]

WEEKEND stoi pod znakiem wszelkiego rodzaju uczuć: pojawią się zarówno tęsknoty, poczucie głębokiej więzi, miłość i współczucie, jak również strach, zazdrość, smutek i ból. Jeżeli konstruktywnie doświadczymy tej intensywności, to czekają nas głęboko poruszające chwile. Gorzej, jeśli spróbujemy zanegować uczucia, a rozczarowania lub bolesne doświadczenia zostaną zastąpione przez żądzę zemsty, strach i złość. W takich przypadkach trzeba liczyć się ze wstrząsającym i potencjalnie destrukcyjnym rozwojem wypadków. [Księżyc w Skorpionie]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »