Prognoza tygodniowa 25.01–31.01.2016 (Merkury)

Zamieszczony przez dnia Sty 24, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: uzyskać jasny obraz sytuacji / nazwać rzeczy po imieniu / skoncentrować się na tym co najistotniejsze / zaskakujące wnioski / nowe perspektywy / końcowe negocjacje

Czas na rozliczenie z przeszłością. Merkury, który retrograduje od 5 stycznia, we wtorek, patrząc z perspektywy Ziemi, zatrzyma się, aby przejść do ruchu prostego – zatem, wszystko to, co w minionych tygodniach było szeroko omawiane, zostało dostrzeżone lub zdecydowane, ulegnie teraz ponownej analizie oraz ocenie i w efekcie – zależnie od wyniku – wzmocnieniu i potwierdzeniu bądź przeredagowaniu i znowu trzeba będzie podjąć stosowne decyzje.
Ponadto w najbliższych dniach pojawi się ogromna potrzeba wyjaśnienia sytuacji, dotarcia do sedna problemu i ujawnienia zignorowanych, ukrytych lub stabuizowanych elementów. Dominująca tendencja poruszania nierozstrzygniętych kwestii, patrzenia na sprawy rzeczowym, trzeźwym i krytycznym okiem, zbierania istotnych informacji oraz szukania realnych, rozsądnych rozwiązań umożliwi osiągnięcie istotnego przełomu nawet w trudnych, złożonych kwestiach. Gotowość do radykalnych i ekstremalnych decyzji oraz posunięć pozwoli nam pożegnać się z tym co przestarzałe i niepraktyczne i/albo przeciąć jakiś gordyjski węzeł, a tym samym stworzyć przestrzeń dla nowej jakości.

Jednocześnie istnieje spore ryzyko, że w ferworze walki wylejemy dziecko z kąpielą i zbyt radykalnym, nieugiętym podejściem zniszczymy więcej niż trzeba. Sytuacja zaogni się szczególnie tam, gdzie zawiedzione nadzieje, utrwalone wyobrażenia i wszelkiego rodzaju (kulturalne, polityczne, religijne) uprzedzenia bądź jawna czy ukryta żądza władzy wypaczą spojrzenie na rzeczywistość i utrudnią obiektywne, rzeczowe zachowanie. Na konkretnym poziomie mogą w tym czasie nastąpić przełomowe wnioski i rozmowy, które pozwolą podkreślić przeszłość grubą kreską i zacząć wszystko od początku, ale trzeba też liczyć się z demistyfikacjami, polowaniem na czarownice i destrukcyjną demonstracją władzy oraz niejedną rewelacją lub skandalem nagłośnionym przez media.
Na poziomie indywidualnym to dobry czas, żeby zająć się kwestiami zasadniczymi i wyciągnąć wnioski przede wszystkim w zakresie umów, ustaleń, kwestii organizacyjnych i strukturalnych. Bądźcie gotowi podjąć klarowną, konsekwentną decyzję. Konfiguracje astrologiczne sprzyjają również wyznaczeniu nowych celów i zaplanowaniu kolejnych działań. Sformułowanie swoich oczekiwań w możliwie precyzyjny sposób i koncentracja na tym co istotne pozwoli Wam sporo osiągnąć. Powściągnijcie przemożną chęć, aby manipulować innymi poprzez celowe rozpowszechnianie lub przemilczenie jakichś informacji.
Uwaga: energie nadchodzącego tygodnia nie sprzyjają „szybkiemu” załatwieniu spraw ani zajmowaniu się kilkoma tematami jednocześnie.

W PONIEDZIAŁEK zapragniemy podjąć twórcze, kreatywne działania, poświęcić się tematowi, który jest szczególnie bliski naszemu sercu albo zrobić coś, co sprawia nam radość. Jednocześnie stacjonarny Merkury nasili tego dnia potrzebę uzyskania precyzyjnych, klarownych informacji, a z drugiej strony trudność z koncentracją na aktualnych wydarzeniach i reagowaniem stosownie do sytuacji. Postarajcie się stworzyć sobie dostatecznie dużo wolnej przestrzeni, żeby bez presji czy konieczności znalezienia rozwiązań zająć się ważnym dla siebie tematem.

We WTOREK i w ŚRODĘ wzrośnie potrzeba porządku i klarowności. Energie sprzyjają teraz wyjaśnieniu otwartych kwestii oraz sprecyzowaniu, na jakich warunkach dana wizja czy pomysł mogą zostać konkretnie zrealizowane. Przede wszystkim w kwestiach organizacyjnych pojawi się szansa na znalezienie istotnych odpowiedzi i wypracowanie struktur, ale tylko pod warunkiem, że podejdziecie do sprawy w sposób chłodny i rzeczowy. Gorzej, jeśli będziecie uparcie trwać przy jakimś wyobrażeniu i we wszystkim, co zostanie powiedziane, doszukiwać się błędów, wad czy niedoskonałości.

CZWARTEK i PIĄTEK to dwa dobre dni na kontakty z innymi ludźmi. Jeśli będziecie otwarci na uzyskane informacje, to możecie wiele zrozumieć, a nawet znaleźć sojuszników i sprzymierzeńców, którzy pomogą Wam urzeczywistnić pomysły czy projekty.

W SOBOTĘ w powietrzu pojawi się duże napięcie. Tego dnia zapragniemy przejść do rzeczy w sprawie, która od dawna pozostaje otwarta i znaleźć sprawiedliwe oraz akceptowalne dla wszystkich stron rozwiązanie; wzrośnie też skłonność do radykalnych i ekstremalnych reakcji, jeżeli sprawy nie pójdą po naszej myśli. Tam, gdzie negocjacje będą prowadzone twardo, ale fair i w sprawach dotyczących konkretnej realizacji nie zabraknie gotowości kompromisu, może zostać osiągnięty ważny przełom; gorzej, jeśli spróbujemy w sposób bezwzględny, przy użyciu wszelkich możliwych środków (np. manipulacji, gróźb, szantażu czy ostentacyjnego milczenia) przeforsować własną władzę, prawdę, wyobrażenia i sposoby na życie. W takim przypadku może dojść do skandalu o trudnych do przewidzenia skutkach. Poza tym konfiguracje doskonale nadają się do wyjaśnienia jakiejś sytuacji.

W NIEDZIELĘ będziemy musieli przerobić doświadczenia poprzedniego dnia. Napięcie nie odpuści i wzbiorą fale uczuć. Jednak ci, którym uda się wytrzymać dużą intensywność, mogą liczyć na ważne, ciekawe wglądy i głęboko poruszające doświadczenia.

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »