Prognoza tygodniowa 04.01–10.01.2016 (turbulencje)

Zamieszczony przez dnia Sty 3, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: turbulencje / kolejne rozdanie kart – zmiany, zmiany, zmiany! / zasadnicze decyzje / zakończenie i nowy początek / stare tradycje i nowe wnioski / rewolucja i rekonstrukcja / dotrzeć do sedna sprawy / podjąć wiążące zobowiązania / wiara, opinie, założenia a prawda

Po stosunkowo spokojnym okresie znowu wkraczamy w intensywną fazę. Wydarzenia tego tygodnia przyniosą nam znaki i impulsy zapowiadające to, co się stanie w nadchodzącym roku. W efekcie nawet pozornie banalne incydenty mogą uruchomić ważne procesy albo stanowić ich metaforę. Nagromadzenie istotnych konfiguracji sprawi, że trudno określić jeden konkretny, powszechnie obowiązujący scenariusz. To, jaki temat wysunie się w naszym życiu na pierwszy plan, zależy od indywidualnego horoskopu, natomiast pozostałych „wyładowań astrologicznych” doświadczymy już jako bierni obserwatorzy (np. za pośrednictwem mediów).
Również na poziomie zbiorowym i globalnym, w horoskopach poszczególnych krajów czy firm zostaną uruchomione rozmaite procesy. Ogólnie pod wieloma względami czekają nas turbulencje, a nadchodzący tydzień w szerszej perspektywie okaże się bardzo istotny, wręcz przełomowy.

Po pierwsze pojawi się teraz duża potrzeba dyscypliny, porządku, jasnych struktur, bezpieczeństwa i stabilności, po drugie głównie w związkach, ale również w kwestiach dotyczących wartości stanie się jasne, że nie wszystkie oczekiwania, życzenia i wizje można spełnić tak, jak tego pragniemy. W najbliższych dniach zostaną też zdezawuowane bądź zdeprecjonowane wartości (konkretne lub etyczne), które do tej pory uchodziły za pewne oraz obowiązujące, co wywoła gwałtowne reakcje.
5 stycznia Merkury rozpocznie pozorny ruch wsteczny (retrogradacja potrwa do 25 stycznia), dlatego trudno będzie skoncentrować się na teraźniejszości. Na pierwszy plan wysuną się stare sprawy i wszelkie nierozstrzygnięte kwestie. W efekcie nasza uwaga ulegnie rozproszeniu i częściej niż zwykle może dochodzić do błędów czy nieporozumień.
Zależnie od indywidualnego horoskopu, stopnia świadomości i postawy wobec życia wielość działających teraz energii i nagromadzenie niełatwych układów astrologicznych stworzy różne scenariusze zdarzeń: w najlepszym układzie dokonamy bilansu i kompleksowej oceny sytuacji – zdołamy odróżnić rzeczy istotne i zasadnicze od błahych, drugorzędnych lub przestarzałych, zobaczymy też, że niektóre z przyjętych wcześniej założeń były błędne. Jeśli uda się dotrzeć do sedna problemu – tego, o co naprawdę chodzi – to wykorzystamy potężne siły, które będą teraz do dyspozycji, aby wykonać gwałtowny zwrot i rozpocząć wszystko od początku. Jednak tam, gdzie zabraknie świadomości, spójnego obrazu lub zrozumienia sytuacji, pojawią się różne doświadczenia i reakcje. Przykładowo osoby uznawane za autorytety lub piastujące kierownicze stanowiska (w polityce, gospodarce, systemie prawnym, instytucjach, ale również rodzinach czy wspólnotach) mogą w tych dniach podjąć surowe i radykalne środki, żeby zaprowadzić spokój i porządek albo potwierdzić obrany kurs czy swoje władcze zapędy. Jednocześnie całkiem możliwe, że jakaś osoba utraci dotychczasową pozycję albo kontrolę nad biegiem zdarzeń.
W niektórych sprawach wyjdą na jaw błędne założenia dotyczące dotychczas obranego kursu, słabości i ciemne strony ruchów o charakterze przełomowym, postępowym, separatystycznym i wolnościowym. W optymalnym przypadku pojawią się pragmatyczne siły, które będą gotowe dopasować swoje sztywne wyobrażenia, ideały oraz ideologie do konkretnej sytuacji, a w razie konieczności nawet poświęcić dotychczasowe roszczenia. Sytuacja zrobi się trudna a nawet niebezpieczna tam, gdzie strona konserwatywna i reakcyjna zechce stłumić (pozornie słabe) siły zmiany i zawrócić koło czasu albo osoby zawiedzione w swoich ideałach czy nadziejach zareagują w sposób fanatyczny, używając przemocy czy siejąc zniszczenie.
Kluczowe pytania padną również w związkach (osobistych, społecznych, państwowych itp.) – w tym tygodniu okaże się, które z nich bazują na zdrowych podstawach, czy partnerzy są gotowi podjąć pewne zobowiązania, cechują się oddaniem, lojalnością i nawet w trudnej sytuacji nie tracą z oczu wspólnego celu bądź wizji. Jeśli to się uda, to związek zostanie wzmocniony albo odnowiony i zasilony po fazie kryzysu; wszystko pod warunkiem równego rozłożenia sił, szacunku dla odmiennych światopoglądów, potrzeb i interesów zaangażowanych stron. W przeciwnym razie dojdzie do nieprzyjemnych scen i wzajemnego zrzucania na siebie winy, a nawet rozpadu relacji. To samo dotyczy wartości finansowych i etycznych.
Postarajcie się wygospodarować w tym tygodniu dostatecznie wiele przestrzeni i czasu, aby móc spokojnie stawić czoła nagłym wyzwaniom. Wykorzystajcie też okazję do określenia swojej pozycji, dokonania kompleksowej oceny sytuacji oraz reorientacji. Jeśli w pozostałych sprawach przyjmiecie pragmatyczną postawę, będziecie postępować krok po kroku i skoncentrujecie się na rzeczach najbardziej istotnych, to możecie zdumiewająco wiele osiągnąć.

PONIEDZIAŁEK upłynie dość spokojnie i kontemplacyjnie, ale całkiem możliwe, że właśnie tego dnia dojdą do głosu silne podprogowe napięcia, będące pierwszym zwiastunem nadchodzącego, intensywnego okresu. Najlepiej poświęćcie chwilę czasu, żeby skoncentrować się na sprawach najistotniejszych, nie bierzcie na siebie zbyt wiele i rozpocznijcie tydzień na wolnych obrotach. [Księżyc w Skorpionie, Merkury w kwadraturze z Marsem]

We WTOREK nastąpi pierwsze energetyczne apogeum i punkt zwrotny. Patrząc z perspektywy Ziemi, Merkury zatrzyma się, a następnie przejdzie do ruchu wstecznego. Tym samym rozpocznie się faza retrospekcji – zrewidowania planów i zamierzeń powziętych w minionych tygodniach, a także korygowania uzyskanych wcześniej informacji czy podjętych decyzji.
To dobry czas na uporządkowanie spraw i wyjaśnienie nierozstrzygniętych kwestii, energie nie sprzyjają natomiast inicjowaniu nowych rozmów czy negocjacji. W takich przypadkach trzeba liczyć się z tym, że stare koncepcje lub nawyki utrudnią nam obiektywną ocenę sytuacji. Ponieważ tego dnia z jednej strony dadzą o sobie znać liczne pragnienia oraz ukryte nadzieje, z drugiej – lęki (przed stratą) i rozczarowania, to trudno będzie klarownie spojrzeć na rzeczywistość. Liczcie się z niejasnościami i rozczarowaniami, unikajcie pochopnych osądów i decyzji. Dopiero w następnych dniach wyraźnie zobaczymy, co jest prawdziwe i spójne.
Astrologiczne konfiguracje wtorku doskonale nadają się jednak dla podjęcia kreatywnych i twórczych działań, skorzystają z nich również romantyka i życie erotyczne. [Księżyc w Skorpionie, Wenus w kwadraturze do Neptuna]

W ŚRODĘ i w CZWARTEK trzeba będzie na nowo spozycjonować się i ukierunkować; poczujemy ogromną potrzebę wkroczenia na nieznane drogi i nadania sprawom nowego impetu. Jednak może się okazać, że osoby, które zbyt wcześnie podejmą decyzję, gonią za iluzją albo działają pod wpływem głęboko zakorzenionych lęków, zawiedzionych nadziei, goryczy czy nagromadzonej agresji. Najlepiej świadomie dajcie sobie trochę czasu, zanim coś zdecydujecie, zatrzymajcie się na chwilę i zadajcie sobie pytanie, jakie głębsze motywy i zamiary kierują Waszym postępowaniem. Bądźcie przy tym możliwie jak najbardziej szczerzy, uczciwi i gotowi dostrzec prawdziwe sedno sprawy, które kryje się za zewnętrznymi pozorami. Jeśli zdołacie to uczynić, to w najbliższych dniach będziecie doskonale przygotowani na nowy start.
Przed szczególnym wyzwaniem staną teraz przywódcy, osoby uznawane za autorytety czy ojców. Będą one musiały jasno i wyraźnie określić swoje stanowisko, bronić tego, co reprezentują i wziąć na siebie odpowiedzialność, nawet w przypadku pojawienia się wątpliwości czy niepewności. [Księżyc w Strzelcu, 6.1. Słońce w koniunkcji z Plutonem 16° Koziorożca i w kwadraturze z Lilith, 7.1. Słońce w kwadraturze z Uranem]

W PIĄTEK w wielu sprawach musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: co dalej? Jaka droga i jakie zachowanie są słuszne? Co ma sens i jest etyczne? Co jest prawdziwe, a co czystym pozorem, fałszywą nadzieją czy ślepą wiarą?

W czasie WEEKENDU wzrośnie potrzeba klarowności i zobowiązań. W zachodzących obecnie procesach mogą teraz zapaść istotne decyzje dotyczące dalszego ukierunkowania. Uwaga – wydarzenia i doświadczenia tych dni będą miały charakter przełomowy i kluczowy dla przyszłości! [9.1. Wenus w koniunkcji z Saturnem 13° Strzelca, 10.1. nów 20 Koziorożca w kwadraturze z Uranem w Baranie i Lilith w Wadze]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »