Prognoza tygodniowa 20. – 26.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 19, 2014 w 2014, 2014.10., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 20. – 26.10.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: ocena aktualnej sytuacji i reorientacja / dociekania i zbieranie informacji / wyjaśnienie starych spraw i pozbycie się obciążeń / uchwycenie kontekstu – zrozumienie szerszego tła zachodzących procesów

Po – ogólnie rzecz biorąc – dość dynamicznym tygodniu, atmosfera stopniowo zacznie się zagęszczać i zrobi się poważnie. W wielu kwestiach trzeba będzie dokonać oceny aktualnej sytuacji i przestawić zwrotnicę – czas zredefiniować swoje priorytety i wytyczyć kierunek na przyszłość. Początkowo nie zabraknie nam zapału, chęci uwolnienia się i zmiany kursu. Jednocześnie wyraźnie zobaczymy, że konstruktywny rozwój , wybór nowych rozwiązań ani zbudowanie nowych struktur nie są możliwe bez wyjaśnienia starych spraw, wyrównania rachunków, zweryfikowania dotychczasowych praw oraz nawyków i wyzbycia się tych przestarzałych. Przy okazji będziemy musieli porzucić wartości, koncepcje oraz wyobrażenia, które do tej pory wydawały się bezpieczne. Takie działanie pozwoli nam położyć fundamenty pod przyszły sukces.
Poza tym realizacja nowych impulsów, wizji i pomysłów będzie wymagała podjęcia wielu zasadniczych decyzji, które pociągną za sobą stosowne konsekwencje. W związku z tym niewykluczone są też dalsze negocjacje i rozmowy. W kwestiach prawnych konieczne będą rozwiązania, które skorygują istniejącą nierównowagę albo wyrównają wyrządzone krzywdy.
Wyjaśniając wcześniejsze ustalenia, umowy czy kwestie dotyczące związków, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy możliwe jest położenie podwalin pod dalszy rozwój, które zadowolą oczekiwania wszystkich stron. W tym kontekście aktualności mogą znowu nabrać wydarzenia czy procesy minionego półrocza.

Więcej

Zaćmienie Słońca – 23.10.2014 r.

Zamieszczony przez dnia paź 18, 2014 w Astro, Blog | 1 comment

Zaćmienie Słońca – 23.10.2014 r.

W czwartek, 23 października o godzinie 23.45 nastąpi częściowe zaćmienie Słońca w 1 stopniu znaku Skorpiona. W towarzystwie Słońca i Księżyca tej nocy pojawi się Wenus.
Z astrologicznego punktu widzenia taki układ zapowiada poważne kryzysy lub radykalne przełomy, działania pod wpływem intensywnych emocji, bezwzględne i wynikające z poczucia misji (Mars 29º Strzelca). W negatywnym wydaniu nasilą się fiksacje, obsesje, wzrośnie skłonność do misternych intryg mających na celu upokorzenie kogoś, emocjonalny sadyzm i okrucieństwo, zajadłość oraz zawziętość, na jaw wyjdą zdrady, które wzbudzą żądzę odwetu; skrajne uczucia będą sprzyjać gwałtownym, histerycznym, irracjonalnym reakcjom, a nawet popychać do zbrodni. W konstruktywnym przypadku nastąpi pogłębienie uczuć i zacieśnienie więzi, śmierć i odrodzenie, radykalna transformacja postawy pod wpływem uczuć, walka ze złem, wnikanie w najgłębsze tajemnice – zatem to korzystny czas m.in. dla psychologów, badaczy, praktyków jogi, astrologów czy gnostyków.

Więcej

Prognoza tygodniowa 13. – 19.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 12, 2014 w 2014, 2014.10., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 13. – 19.10.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przygrywka do tego, co wkrótce nastąpi / tworzyć prawo i szukać sprawiedliwości / wybór i konsekwencje

W tym tygodniu napięcia wyraźnie opadną, nadal nie zabraknie jednak zapału i dynamiki. W efekcie chętnie przystąpimy do działania i zaangażujemy się w coś. Gotowość wymiany myśli, zadbania o to, co wspólne, a w razie nieporozumień – poszukania konstruktywnych rozwiązań, pozwoli nam dodatkowo wzmocnić istniejące związki oraz znaleźć nowych sojuszników wspierających realizację jakiegoś projektu. Przy okazji spadek napięcia może wydobyć na światło dzienne wszystko to, co dotychczas było odsuwane na bok, co zostało wyparte, zatajone czy stłumione, wyjdą na jaw zawiedzione oczekiwania, niesprawiedliwość (ew. subiektywne poczucie krzywdy) albo zaburzona równowaga sił. Przy tym na szczególną uwagę zasługują doświadczenia i wydarzenia minionej wiosny oraz związane z nimi niezałatwione historie. Aktualności nabiorą też uzgodnienia, negocjacje i plany z dwóch ostatnich tygodni września.
Tam, gdzie nie zabraknie dobrej woli, otwartości i gotowości podjęcia rozmów, konfiguracje planetarne będą sprzyjać wyjaśnieniu nierozstrzygniętych kwestii lub nieporozumień. Umowy, które nie odpowiadają już potrzebom aktualnej sytuacji albo krzywdzą jedną ze stron, mogą zostać przeredagowane, istnieje szansa ponownego zrównoważenia działających sił, a tym samym stworzenia dobrych podstaw dla przyszłej współpracy. Wykorzystajcie okazję, aby zająć się tematami, które są dla Was istotne, bądźcie otwarci na nowe pomysły i uczciwi, jeśli idzie o prawa i obowiązki. Dzięki temu stworzycie solidne podstawy własnej przyszłości. Niewykluczone, że w tych dniach przyjdzie nam również dokonać istotnych wyborów poprzez udzielnie odpowiedzi na następujące pytania: z kim chcemy się sprzymierzyć? Za kim pragniemy podążać? Jaka droga jest dla nas słuszna? Poświęćcie dostatecznie dużo czasu, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw, ponieważ dokonany wybór może mieć długotrwałe konsekwencje.

Więcej

Zaćmienie Słońca a ebola

Zamieszczony przez dnia paź 11, 2014 w Astro, Blog | 2 comments

Zaćmienie Słońca a ebola

Zdarzenia i doświadczenia towarzyszące zaćmieniom Słońca oraz decyzje podjęte w takim czasie mają długotrwałe, nieodwracalne, często fatalne skutki. Z punktu widzenia astrologii wpływ tego zjawiska na nasze życie zależy głównie od dwóch czynników: w skali globalnej od jego widoczności na danym obszarze, a na poziomie indywidualnym – od tego, jakie sygnifikatory zostaną poruszone w konkretnym horoskopie radix.
Jeśli zaćmieniu dodatkowo towarzyszą aspekty planet duchowych (Urana, Neptuna, Plutona), to można domniemywać, że jego oddziaływanie obejmie swoim zasięgiem całe społeczności i nabierze globalnego, uniwersalnego charakteru. Obecność malefika dodatkowo utrudnia sytuację, wprowadza element zagrożenia, zniszczenia, strachu czy utraty życia. Właśnie taki układ nastąpił podczas zaćmienia Słońca 3 listopada 2013 roku, wtedy:

Uran i Pluton znalazły się w ścisłej kwadraturze (czwartej z siedmiu w tym cyklu)

Pluton był władcą zaćmienia (jako rządzący znakiem Skorpiona)

Saturn utworzył koniunkcję z zaćmieniem oraz Merkurym.

Wśród możliwych efektów wspomnianego zjawiska we wpisie poświęconym temu zaćmieniu wymieniłam m.in. wybuch epidemii i poważne choroby zakaźne.

Więcej

Prognoza tygodniowa 6. – 12.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 5, 2014 w 2014, 2014.10., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 6. – 12.10.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości – rozdział następny / ważne wnioski i spostrzeżenia dotyczące przeszłości / zasadnicze decyzje w sprawie przyszłości / przeżytki i nowe rozwiązania / rewolucja czy reformacja? /uczciwe pertraktacje otworzą niejedne drzwi

Doświadczenia i wydarzenia nadchodzącego tygodnia – zarówno te spektakularne, jak i banalne – w znaczącym stopniu wpłyną na dalszy obrót wypadków. Ogólnie zapanuje gorączkowy entuzjazm, poczujemy ogromną chęć, żeby coś zmienić, naprawić świat i podjąć walkę o większą sprawiedliwość. Osoby, które mają konkretną wizję i są gotowe walczyć za to, co uważają za istotne, mogą teraz znaleźć sojuszników. Poza tym zapragniemy być kreatywni i nie będziemy mieli większych problemów z realizacją pomysłów. Te dni dostarczą sporo inspiracji oraz dodadzą pewności siebie osobom aktywnym i dynamicznym, pracującym twórczo oraz wszelkiego rodzaju artystom. Wykorzystajcie okazję, żeby – najlepiej wspólnie z innymi – poświęcić się tematowi, który leży Wam na sercu. Poza tym konfiguracje astrologiczne sprzyjają mediacjom i negocjacjom. Tam, gdzie zainteresowani będą gotowi wysłuchać siebie nawzajem, zauważyć i uszanować ewentualne różnice, istnieje szansa znalezienia wspólnego interesu oraz spajającego ogniwa i wykorzystania go w celu osiągnięcia prawdziwego postępu. Współpraca i uczciwość są gwarantem sukcesu.

Więcej

Zaćmienie Księżyca – 8.10.2014 r.

Zamieszczony przez dnia paź 3, 2014 w Blog | 0 komentarzy

Zaćmienie Księżyca – 8.10.2014 r.

W środę, 8 października nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Wprawdzie w Polsce będzie ono niewidoczne (przypada o godzinie 12:54), niemniej jednak zasługuje na szczególną uwagę i to z kilku powodów:

po pierwsze Księżyc i Uran znajdą się w pobliżu Alpheratz, najjaśniejszej gwiazdy konstelacji Andromedy (wg Robson Alpheratz w połączeniu z Księżycem daje energiczność, wytrwałość, honor, majątek, wielu dobrych przyjaciół i sukces w interesach, z Uranem nie sprzyja jednak kobietom);

po drugie Księżyc utworzy koniunkcję z Uranem, w efekcie powstanie więc wybuchowa mieszanka, która zachęci nas do gwałtownych zrywów, buntów, niespodziewanych reakcji emocjonalnych, rozbudzi potrzebę wolności i uwolnienia się ze wszelkich, zwłaszcza krępujących związków, będzie sprzyjać nagłym zmianom nastrojów, skomplikuje relacje z kobietami (matką i/lub żoną), ew. doprowadzi do napięć na linii matka-partnerka;

po trzecie przypada ono w tym samym stopniu, co ostatnia (17.3.2015) z siedmiu kwadratur Uran-Pluton (16° Barana/Koziorożca) – oznacza to, że poruszane teraz tematy, zachodzące zjawiska czy incydenty będą związane z procesem transformacji, radykalnych przemian i rozpadu struktur, zarówno na poziomie społecznym, jak i indywidualnym, który został zainicjowany w 2012 roku.
Warto więc pamiętać, że aktualne obecnie kwestie powrócą w marcu (11 marca koniunkcja Mars/Uran 15°12 Barana w kwadraturze do Plutona, 17 marca 2015 kwadratura Uran/Pluton 16°) oraz w kwietniu 2015 roku (4 kwietnia zaćmienie Księżyca w 15° Wagi).

Więcej