Prognoza tygodniowa 05.10–11.10.2015 (uchodźcy)

Zamieszczony przez dnia paź 4, 2015 w 2015, 2015.10., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 05.10–11.10.2015 (uchodźcy)

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości: następny rozdział / rozpuszczenie granic, niepewność i uchodźcy / przeciwieństwa, sprzeczności i napięcia: miłość i współczucie albo władza i siła woli, wizja i rzeczywistość / warto przyjąć pragmatyczną, rzeczową postawę – opłaci się!

Doświadczenia i wydarzenia tego tygodnia pod wieloma względami będą miały duże znaczenie. Z jednej strony jeszcze raz skierują naszą uwagę na stare sprawy, z drugiej – nastąpi teraz wyznaczenie kierunku na przyszłość, przy tym uruchomione zostaną rozmaite procesy.
Jeśli idzie o temat związków i wartości (zarówno materialnych, jak i etycznych), to będzie trzeba zakończyć tematy, które były aktualne w lipcu i w sierpniu. Czas sprzyja wyjaśnieniom, przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji oraz stawianiu pytań w tym zakresie.
Jeżeli w minionych tygodniach wyciągnęliście już stosowne konsekwencje, spłaciliście stare zobowiązania, Wasze podejście do kwestii posiadania, etyki i moralności uległo weryfikacji i w razie potrzeby stosownej korekcie, to teraz możecie spokojnie spojrzeć w przyszłość i ruszyć w dalszą drogę. Z kolei w kwestiach dotyczących ustaleń, umów i spraw prawnych, przed podjęciem kolejnych kroków i powzięciem wiążących decyzji, trzeba będzie jeszcze dokonać ostatniej weryfikacji.
Ogólnie w wymienionych dziedzinach obowiązuje jedna zasada: tam gdzie zostanie przyjęta pragmatyczna, rzeczowa i uczciwa postawa, nawet mimo początkowych trudności ze znalezieniem wspólnego mianownika, istnieją spore szanse na trwałe i satysfakcjonujące rozwiązanie.
Gorzej, jeśli spróbujemy osiągnąć cel poprzez wywieranie presji (kontrolowanie, groźby, odmawianie rozmowy), nieczyste zagrania i intrygi bądź uzyskać korzyści, apelując do czyjegoś współczucia. Takie zachowanie może zadziałać jak bumerang albo doprowadzić do eskalacji konfliktu, której skutki będą trudne do przewidzenia, i to zarówno na poziomie osobistym, jak i w odniesieniu do spraw dotyczących gospodarki, polityki czy instytucji.
Przed szczególnym wyzwaniem staną teraz przywódcy i wszelkiego rodzaju autorytety. Będą oni musieli stawić czoła atakom i udowodnić swoją integralność. Jeśli należycie do tej grupy, to jasno wyraźcie swoje stanowisko, życzenia i pozycję, ale bądźcie też gotowi uwzględnić inne punkty widzenia. Najlepiej unikać zarówno wątpliwych kompromisów czy dostosowania się dla świętego spokoju, jak również działań mających ugiąć drugą stronę.

Więcej

Prognoza tygodniowa 28.09–04.10.2015 (zaćmienie Księżyca)

Zamieszczony przez dnia wrz 27, 2015 w 2015, 2015.09., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 28.09–04.10.2015 (zaćmienie Księżyca)

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zobaczyć to, co jest / przekazać informację / rozwiązanie starych problemów w związkach – możliwość osiągnięcia pragmatycznego kompromisu

W najbliższym czasie trzeba będzie wnikliwie zająć się doświadczeniami i wydarzeniami minionych tygodni. W związku z tym możliwe są różne scenariusze, po pierwsze mogą napłynąć informacje, które uzupełnią dotychczasowy, niepełny obraz sytuacji. W takich przypadkach czynniki oraz szczegóły, którym do tej pory poświęcaliśmy niewielką uwagę, ukażą nam dany temat w zupełnie nowym świetle, umożliwiając jego nowe, lepsze zrozumienie. Przede wszystkim w związkach, w sprawach dotyczących umów i problemów prawnych będzie teraz można wyjaśnić otwarte kwestie i na drodze negocjacji lub rozmów znaleźć kompromisowe rozwiązania, satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych. Jeśli istnieje gotowość pragmatycznego spojrzenia na sytuację i zobaczenia rzeczy takimi, jakie są (bez ideologicznych zniekształceń), to istnieje szansa osiągnięcia postępu.

Więcej

Zaćmienie Księżyca 28.09.2015 r.

Zamieszczony przez dnia wrz 21, 2015 w Astro, Blog | 3 comments

Zaćmienie Księżyca 28.09.2015 r.

W poniedziałek, 28 września o godzinie 4:47 nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Satelita Ziemi zabarwi się na kolor czerwono-pomarańczowy, stąd określenie „krwawy Księżyc”.
Zjawisko będzie można podziwiać w środkowej i wschodniej Ameryce Północnej (na wschód od linii Houston w Teksasie do Winnipeg w Manitobie). Obserwatorzy w zachodniej Europie zobaczą je przed zachodem Księżyca, natomiast we wschodniej Europie i Azji Księżyc zniknie wczesnym rankiem za zachodnim horyzontem przed zakończeniem zaćmienia.
W tę noc Srebrny Glob będzie sprawiał wrażenie większego niż zwykle, ponieważ znajdzie się maksymalnie blisko naszej planety (w perygeum) – takie zjawisko nazywamy Superksiężycem. Całkowite zaćmienie Księżyca zdarza się raz na kilka lat, następne będzie miało miejsce 31 stycznia 2018 roku, natomiast jeszcze rzadziej występuje w połączeniu z Superksiężycem.

Więcej

Prognoza tygodniowa 21.09–27.09.2015 (Krwawy Księżyc)

Zamieszczony przez dnia wrz 20, 2015 w 2015, 2015.09., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 21.09–27.09.2015 (Krwawy Księżyc)

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: gdzie jestem i dokąd zmierzam? / korekta kursu / ustalenie okoliczności / otwarta, pozbawiona uprzedzeń komunikacja kluczem do wyjaśnienia nieporozumień

W nadchodzącym tygodniu będziemy musieli ustalić, w jakim punkcie obecnie jesteśmy i dokonać ponownej oceny sytuacji. Pod lupę zostaną teraz wzięte wydarzenia i procesy ostatnich tygodni oraz miesięcy, głównie w sprawach dotyczących związków, umów i uzgodnień, ale również wszelkiego rodzaju kwestii prawnych. Chodzi o to, żeby zobaczyć istniejącą nierównowagę czy panującą niesprawiedliwość i poszukać sposobów ich zniwelowania lub naprawienia. W niektórych przypadkach dodatkowo może się okazać, że aktualne problemy wynikają ze starych, nieprzepracowanych, ewentualnie niewyjaśnionych spraw albo błędnych założeń, które doprowadziły do nieporozumień i trudności. Tam, gdzie istnieje gotowość dostrzeżenia tego faktu i w sposób otwarty, jak równy z równym porozmawiania o nowych rozwiązaniach nastąpią zaskakujące zmiany na lepsze.

Więcej

Prognoza tygodniowa 14.09–21.09.2015 (Jowisz-Neptun)

Zamieszczony przez dnia wrz 13, 2015 w 2015, 2015.09., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 14.09–21.09.2015 (Jowisz-Neptun)

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: punkty zwrotne/ przeszłość i przyszłość / podejście do starych prawd i nowych perspektyw / skutki informacji i ujawnienia pewnych faktów / dostrzec i zrealizować potencjał oraz nowe możliwości

Konfiguracjom tego tygodnia będą towarzyszyć rozmaite procesy, łączy je jednak wspólny mianownik, czyli duża rola komunikacji oraz informacji, a także fakt, że wszystkie obserwacje, doświadczenia i wydarzenia tych dni mogą stanowić istotny punkt zwrotny w zachodzących obecnie, zbiorowych procesach rozwoju. Również na poziomie indywidualnym podjęte teraz decyzje będą miały częściowo dalekosiężne skutki.
W centrum uwagi znajdą się różne postawy duchowe: wyraźnie zarysuje się kontrast między światopoglądem laickim a religijnym, między zachowaniem moralnym a nieetycznym, jak również między wiarą przeżywaną na co dzień a religijnością skoncentrowaną na wizji boskiego pierwiastka, na okazywaniu bezwarunkowej miłości do Boga (Agape) oraz nieskończonej empatii w skończonym, niedoskonałym świecie, pełnym mroku, bólu, winy i grzechu.
W najlepszym razie zostaną znalezione rozwiązania, które uwzględniają oba bieguny i próbują je wyrazić w konkrety sposób poprzez transcendentną mistykę i ziemski pragmatyzm, miłość oraz współczucie.

Więcej

Zaćmienie Słońca w Pannie – 13.09.2015 r.

Zamieszczony przez dnia wrz 9, 2015 w Astro, Blog | 4 comments

Zaćmienie Słońca w Pannie – 13.09.2015 r.

W niedzielę, 13 września, o godzinie 8:54 nastąpi częściowe zaćmienie Słońca. Będzie ono widoczne tylko w części południowej Afryki i Antarktydy (nie w Polsce), ale z astrologicznego punktu widzenia, jak każde tego typu zjawisko, zasługuje na uwagę.

Zaćmienie przypada w 21° Panny, w opozycji do Chirona w Rybach oraz w pobliżu gwiazdy Denebola [1], która daje m.in. porywcze osądy, żal, rozpacz, niełaskę publiczną, szczęście szybko przechodzące w złość i klęski z powodu żywiołów, a w horoskopach mundalnych – wielkie katastrofy [2].
W chwili zaćmienia Głowa Smoka utworzy koniunkcję z Lilith w pierwszych stopniach Wagi, a Merkury (będąc już w paśmie przyszłej retrogradacji, która rozpocznie 18 września w 16° Wagi, a zakończy 9 października w 1° Wagi) – opozycję z Uranem i kwadraturę z Plutonem.
W efekcie jeszcze raz powrócą tematy związane z trwającą od pięciu lat [3] kwadraturą Uran – Pluton, która przyniosła transformację bądź rozpad istniejących struktur i wiele radykalnych zmian (głównie dla horoskopów z obsadą Barana, Raka, Wagi i Koziorożca), ale na pierwszy plan już wysuwają się zagadnienia łączone z kwadratem zmiennym, czyli Bliźniętami, Panną, Strzelcem i Rybami.

11 października znak zmienią węzły księżycowe (północny wejdzie do Panny, a południowy do Ryb)
Jowisz i Neptun, czyli dwaj władcy Ryb, 17 września uściślą opozycję (8°)
18 września Saturn ostatecznie wejdzie do znaku Strzelca (władanego przez Jowisza)
i w ciągu najbliższych dwóch lat utworzy nieharmonijne aspekty z Jowiszem w Pannie oraz Neptunem/Chironem w Rybach.

Więcej
Translate »
This site has been fine-tuned by 1 WordPress Tweak